לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית - 03-940-5454
לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית - 03-940-5454

רשלנות רפואית באבחון

רשלנות רפואית באבחון רפואי

נגרם לכם נזק עקב רשלנות באבחון או עקב איחור באבחון של מחלתכם ? במאמר זה נספק מידע ראשוני והכוונה לנפגעים המעוניינים לבדוק אפשרות לתביעת פיצויים עקב רשלנות רפואית באבחון.

כיצד מוכיחים רשלנות רפואית באבחון ?

 כדי להוכיח רשלנות רפואית יש להראות כי הצוות הרפואי התרשל בנסיבות העניין, וכי עקב התרשלות זו נגרם נזק למטופל.

כלומר, יש להראות כי הצוות הרפואי חרג מנורמות מקובלות מצוות רפואי סביר וכי עקב הפרה זו נגרם הנזק למטופל.

 בתביעות רשלנות רפואית יש לתמוך כל טענה רפואית בחוות דעת רפואית, ועל כן, ככלל, על התובע לצרף לתביעתו חוות דעת רפואית לתמיכה בכל אחת מיסודות עוולת הרשלנות.

כלומר יש צורך בחוות דעת המתייחסת הן לשאלת האחריות הן לשאלת הנזק (הנכות והצרכים המיוחדים שכעת זקוק להם המטופל) והן לשאלת הקשר הסיבתי שבין ההתרשלות והנזק.

לעיתים יש צורך במספר חוות דעת רפואיות לצורך הוכחת טענות רפואיות בתחומים שונים.

 משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מומחים רפואיים בכירים ומנוסים, אשר במקרים המתאימים כותבים חוות דעת המבססות את רשלנות הנתבעים באופן המאפשר הגשת תביעת רשלנות רפואית מבוססת וראוייה.

מהי רשלנות באבחון רפואי ?

אחת מהטענות הנפוצות בתביעות רשלנות רפואית הינה כי נזקו של המטופל או מרביתו נגרם עקב רשלנות באבחון מחלתו או מצבו של אותו מטופל או עקב איחור באבחון מחלתו או מצבו הרפואי.

במקרים אלה, פעמים רבות ניתן טיפול רפואי לא מתאים הנובע מהרשלנות באבחון או שהטיפול המתאים ניתן באיחור רב באופן אשר גרם לנזק למטופל או באופן אשר לא אפשר להקטין את הנזק למטופל.

כך למשל במקרים שבהם היתה רשלנות רפואית באבחון סרטן או סרטן שהתגלה באיחור רב, מקרים של רשלנות באבחון גידול ועוד.

מהי חובת הזהירות המוטלת על הרופא ?

בתי המשפט קבעו זה מכבר כי על הרופא מוטלת החובה לאבחן את האבחנה הרפואית הנכונה ביחס למטופל, להחליט על הטיפול הרפואי הנדרש ולהשגיח כי טיפול כזה אכן יינתן למטופל.

בהתאם לפסיקת בתי המשפט בתביעות רפואיות, החובה לאבחן את מצבו של המטופל כוללת לא רק את הדרישה להסיק את המסקנות הנכונות מן העובדות המובאות בפני הרופא,

אלא על הרופא לחקור ולדרוש האם קיימת אינפורמציה מהותית נוספת שעשויה להיות רלוונאטית .

ואכן, פעמים רבות, כדי לאבחן את מצבו של המטופל, נדרש הרופא  לברר ולעקוב אחרי המטופל על מנת לאמת או לשלול ממצאים מסוימים שיש בהם כדי לסייע לאבחון נכון או אבחון במועד הנכון.

רשלנות רפואית באבחון רפואי עשויה לגרום לנזקי גוף קשים למטופל המלווה בנכות רפואית עם פגיעה תפקודית קשה ואף מוות, וזאת כאשר אבחון נכון או אבחון במועד היה עשוי למנוע את הנזק הקשה או לפחות להפחיתו.

ברור כי לא כל איחור באבחנה או אבחון לא נכון מהווים בהכרח רשלנות רפואית, כאשר לעיתים לנוכח תלונות המטופל או הסימפטומים שהוצגו גם אבחנות אחרות בנסיבות העניין הינן סבירות,

ולעיתים גם לא ניתן היה לאבחן את המחלה או המצב הרפואי במועד מוקדם יותר מהמועד שבו התגלתה המחלה בפועל.

לכן לצורך ההכרעה האם אכן היתה רשלנות באבחון יש לבחון האם רופא סביר, בנסיבות העניין, יכול היה לאבחן את המחלה במועד מוקדם יותר, לרבות הצורך בדבר בדיקות שעל המטופל לבצע, ייעוצים עם מומחים רפואיים נוספים ועוד.

דוגמאות למקרים של רשלנות רפואית באבחון

רשלנות באבחון יכולה להתרחש בכל תחומי הרפואה.

כך למשל אנו נתקלים במקרים של רשלנות רפואית בהריון הנובעים מרשלנות באבחון של מומים מולדים, אי גילוי תסמונת גנטית, רשלנות באבחון מחלות גנטיות, רשלנות באבחון מיקרוצפליה,

רשלנות באבחון של מצוקה עוברית או מחלה של האשה ההרה ועוד.

תביעות של רשלנות רפואית בלידה עשויות להיות כתוצאה מרשלנות באבחון מצבו של העובר (כגון חוסר חמצן), רשלנות באבחון של מצבי סיכון או אי אבחון של מצוקה עוברית או מחלה של היולדת וכו’.

תביעות של רשלנות באבחון מחלות בילדים עשויות להיות כתוצאה ממקרים של רשלנות רפואית באבחון הרפס אנצפליטיס, רשלנות רפואית באבחון גידול או מחלות אחרות בילדים וכו’.

מקרים רבים של רשלנות רפואית או טעות באבחון מובילים לכך שכתוצאה מאותה רשלנות נגרם למטופל נזק בלתי הפיך, אשר יכל להימנע או למצער להיות קטן יותר, אילולא אותה רשלנות. לדוגמה:

רשלנות באבחון התקף לב.

רשלנות באבחון אירוע מוחי.

רשלנות רפואית באבחון גידול, לרבות רשלנות באבחון גידול במוח, גידול בחוט שדרה, גידול בעמוד שדרה ועוד.

רשלנות באבחון מחלת כליות או מחלות אחרות.

רשלנות באבחון מפרצת של אבי העורקים.

רשלנות באבחון של זיהום אשר הובילה לעיכוב בטיפול – כך למשל ללקוחת המשרד שולם פיצוי בסך כולל של 300,000 ש”ח בגין רשלנות באבחון זיהום ביד.

איחור באבחון של תסמונות ומחלות שונות המצריכות טיפול דחוף ו/או מהיר, לדוגמא איחור באבחון תסמונות מדור, רשלנות רפואית באבחון תסביב אשך ועוד.

רשלנות בגילוי סרטן כגון : רשלנות בגילוי סרטן אשכים, סרטן שד, סרטן המעי הגס, סרטן הערמונית, סרטן ריאות, סרטן בבלוטות הלימפה, סרטן בשלפוחית השתן ועוד.

פיצויים במקרים של רשלנות רפואית באבחון רפואי

באותם מקרים שבהם ארעה רשלנות או טעות באבחון ועקב כך נגרמו למטופל נזקי גוף עלולה להיגרם נכות משמעותית המזכה בפיצוי גבוה. להרחבה בעניין זה קראו: רשלנות רפואית פיצויים.

הפיצויים במקרים אלה נועדו לאפשר שיקומו של המטופל, המשך קיומו בכבוד ואספקת כל צרכיו המיוחדים עקב הפגיעה עד לאריכות ימי חייו.

לעיתים, במקרים אלה שבהן מחלתו של המטופל אובחנה באיחור, מתקיים דיון מאוד מורכב בשאלה האם ניתן היה לגלות ולאבחן את המחלה במועד מוקדם יותר,

וככל שאכן ניתן היה לגלותה האם היה ניתן למנוע את הנזק לחלוטין או להפחיתו.

במידה ורשלנות הרופא היתה מובילה רק להפחתה של הנזק (להבדיל ממניעתו) אזי לא ייפסק פיצוי מלא אלא פיצוי יחסי, עקב אובדן סיכויי החלמה.

למרבה הצער, טעות באבחון, אבחון רשלני או אבחון מאוחר עלול להוביל למותו של המטופל, וגם אז עשויות לצוץ שאלות כבדות משקל, כגון:

האם טיפול נכון או טיפול מוקדם יותר היה יכול למנוע את פטירת המטופל או לפחות להקנות לו עד מספר שנות חיים.

במקרים אלה של רשלנות באבחון עשויים להיפסק פיצויים בגין הפסדי שכר, עזרת הזולת, טיפולים רפואיים ופארא רפואיים, תרופות, אביזרי שיקום, הוצאות בגין נסיעות, הוצאות רכב מותאם, הוצאות דיור מותאם, אביזרי היגיינה, כאב וסבל ועוגמת נפש, קיצור תוחלת חיים ועוד.

ניסיון משרדנו בתביעות של רשלנות רפואית באבחון

משרדנו מייצג תובעים בלבד בתביעות כנגד גופי הרפואה השונים בארץ.

במהלך השנים צבר משרדנו ניסיון רב הן בפן המשפטי והן בפן הרפואי המסייע בניהול התביעות עקב רשלנות רפואית.

משרדנו צבר ניסיון רב בתביעות שעניינן רשלנות רפואית באבחון, לרבות במצבים של רשלנות באבחון גידולים, רשלנות באבחון מחלות, רשלנות באבחון התקף לב או אירוע מוחי, רשלנות באבחון זיהום,

רשלנות בגילוי סרטן ועוד.

משרדנו פועל מתוך מטרה להשיג לנפגע את הפיצוי הראוי אשר יאפשר לו לשקם את חייו, יפצה אותו בגין כל ההפסדים שנגרמו לו, הכאב ועוגמת הנפש ויוכל להבטיח לו המשך קיום בכבוד ואיכות חיים מירבית.

במידה ונגרם לך נזק כתוצאה מרשלנות באבחון או עקב איחור באבחון מומלץ לפנות בהקדם אל עורך דין רשלנות רפואית לצורך בירור תביעת רשלנות רפואית.

לייעוץ ראשוני והערכת סיכויי התביעה ושוויה ניתן לפנות לעו”ד אורי דלאל בטל’: 0544-485312 או בדוא”ל: [email protected].

רשלנות רפואית בניתוח בקע מפשעתי (הרניה)

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

להערכת סיכויי התביעה ושוויה ניתן לפנות לעו”ד אורי דלאל

054-4485312 [email protected]

Call Now Button
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support