לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית - 03-940-5454
לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית - 03-940-5454

רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריון
רשלנות רפואית בהריון

נולד לכם ילד עם מומים מולדים, מחלה גנטית, תסמונת גנטית או מוגבלות קשה אחרת ? מומלץ לבדוק האם היתה רשלנות רפואית בהריון.

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים עקב רשלנות רפואית בהריון.

במהלך השנים, גבה משרדנו פיצויים בשווי של עשרות מיליוני ש”ח עבור לקוחות המשרד, בגין תביעות רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בהריון עלולה לבוא לידי ביטוי בלידת ילד עם מומים מולדים, מחלה גנטית או תסמונת גנטית או מוגבלות קשה אחרת.

מאמר זה נועד ספק מידע ראשוני והכוונה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים בדבר האפשרות להגיש תביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון.

מהי רשלנות רפואית בהריון ?

רשלנות רפואית מוגדרת כהתרשלות של גורם רפואי אשר גרמה למטופל לנזק.

באותם מקרים שבהם הגורם הרפואי הפר את חובת הזהירות וחרג מסטנדרטים רפואיים מקובלים וסבירים ועקב זאת נגרם למטופל נזק, ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בהריון מתייחסת להפרה של חובת הזהירות מצידם של הגורמים אשר טיפלו באישה ההרה במהלך ההריון, כגון: רופא הנשים, רופא מומחה (מומחה אולטרסאונד, גנטיקאי וכו’), אחות ועוד, כאשר עקב התרשלות זו, לא ידעו בני הזוג כי בריאותו של העובר אינה תקינה וכי עלול להיוולד להם ילד עם מוגבלות קשה.

מתי ניתן לחשוד ברשלנות רפואית בהריון ?

באותם מקרים שבהם נולד ילד עם מומים מולדים או עם תסמונת גנטית יש מקום לבדוק האם רופא הנשים (גניקולוג) או הגורמים הרפואיים האחרים אשר ניהלו את מעקב ההריון או אשר טיפלו באישה ההרה, ניהלו את מעקב ההריון כראוי.

באותם מצבים שבהם ניתן היה לגלות מומים מולדים או את קיומה של אותה מחלה גנטית ייתכן ותהיה קיימת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית בטענה שאילו היו מבוצעות הבדיקות המתאימות, דבר מחלתו של העובר היה מתגלה ואז ההורים היו מיודעים בדבר מצבו של העובר, באופן המאפשר להם לשקול את המשך ההריון, כשכל המידע הרלוואנטי מצוי בפניהם.

כיצד מוכיחים תביעת רשלנות רפואית בהריון ?

לצורך הוכחת תביעת רשלנות רפואית בהריון יש לאסוף תחילה את כל החומר הרפואי הרלוואנטי למעקב ההריון, לרבות כרטיס מעקב הריון, תוצאות בדיקות מעבדה, בדיקות אולטרסאונד, סקירות מערכות, תיק יולדת מבית החולים, תיק יילוד, מסמכים רפואיים לגבי מצד היילוד ועוד.

לעיתים, יש אף צורך באיסוף מסמכים רפואיים הנוגעים להריונות קודמים יותר או מאוחרים יותר.

לאחר איסוף החומר הרפואי הרלוואנטי, יש לנתח אותו לעומק תוך בירור השתלשלות העניינים העובדתית.

בשלב הבא, תיעשה פנייה למומחה הרלוואנטי לבירור האפשרות להגשת תביעה.

לעיתים יש צורך בפנייה ליותר ממומחה רפואי אחד (כך למשל כאשר יש צורך בפנייה הן לרופא נשים והן למומחה בתחום הגנטיקה לצורך הוכחת התביעה ועוד).

במידה, ואותו מומחה יהיה סבור כי הצוות הרפואי התרשל בנסיבות העניין הוא יכתוב חוות דעת רפואית המבססת את התביעה.

לאחר השלמת מערך חוות הדעת הרפואיות תוגש תביעה לבית המשפט, כאשר פעמים רבות, לנוכח חומרת הנזק, תביעות בגין הולדה בעוולה ורשלנות רפואית בהריון תוגשנה לבית המשפט המחוזי (לשם מוגשות תביעות שסכום הפיצויים הנתבע עולה על 2,500,000 ₪).

יש לציין כי כל טענה רפואית יש לתמוך בחוות דעת רפואית, ולפיכך, לא ניתן להוכיח את התביעה ללא חוות דעת רפואית אשר תתמוך הן בטענות בדבר רשלנות הצוות הרפואי והן בדבר הנזק של היילוד וקשר הסיבתי לאותה רשלנות.

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם  מומחים רפואיים בכירים ומנוסים אשר במקרים המתאימים כותבים חוות דעת המבססות את התביעה.

 דוגמאות למקרים של רשלנות רפואית בהריון:

 ישנם הרבה מאוד מצבים שעלולים להוביל לרשלנות רפואית במעקב ההריון. נציין מספר דוגמאות למקרים אלה :

 • אי הפניית האשה ההרה לביצוע הבדיקות המומלצות ו/או המתחייבות או היעדר הסבר בדבר הצורך בבדיקות.
 • רשלנות בפיענוח הבדיקות או במסירת תוצאות הבדיקות.
 • התייחסות רשלנית לעברה המיילדותי של האישה ההרה (כגון: מצבים אשר היו צריכים להחשיד למחלה גנטית במשפחה או לסיכון ספציפי בהריון).
 • בירור רשלני בדבר גורמי סיכון במשפחת הורי היילוד.
 • התעלמות או התייחסות רשלנות לגורמי סיכון וממצאים חשודים שנתגלו במעקב ההריון.
 • אי הפנייה לייעוץ עם מומחה מתאים בנסיבות העניין.
 • רשלנות באי הפניית האישה ההרה או העובר לבדיקות מכוונת (אולטראסאונד, אקו לב ועוד).
 • אי גילוי תסמונת גנטית ורשלנות באי הפניית האישה ההרה לביצוע בדיקות סקר לנשאות למחלות גנטיות ו/או באי מתן הסבר ויידוע האישה ההרה בדבר האפשרות לבצע בדיקות סקר גנטיות. כך למשל במידה ורופאת הנשים לא יידעה את בנה”ז כי באפשרותם לבצע בדיקת נשאות למחלות גנטיות (כגון תסמונת האיקס השביר) ועקב כך נולד ילד החולה במחלה גנטית, ייתכן וניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית.
 • אי הפניית בני הזוג לייעוץ גנטי באותם מצבים שהדבר מתבקש (למשל כאשר מתגלה סיכון ספציפי בהריון או כאשר ידוע על מחלות או פיגור שכלי במשפחה ועוד).
 • אי יידוע ההורים בדבר מצבו ובריאותו של העובר, לרבות בדבר חריגות, וסיכונים למוגבלות.
 • אי הצגת מלוא התמונה בדבר מצבו ובריאותו של העובר בפני ההורים באופן אשר לא אפשר להם לקבל החלטה מודעת ומושכלת בדבר המשך ההריון.
 • רשלנות בביצוע בדיקת סיסי שלייה ו/או מי שפיר באופן אשר הוביל למתן תשובה מוטעית. כך למשל משרדנו מטפל במספר מקרים שבהם בוצעה בדיקת סיסי שלייה לצורך בדיקת נשאותה של אישה למחלה גנטית או אף אבחון טרום לידתי לעובר לבדיקה האם הוא חולה באותה מחלה גנטית, כאשר התשובה שנמסרה היתה לכאורה תקינה, אולם בדיעבד התברר כי תשובת בדיקת סיסי השלייה היתה מוטעית וכי העובר חולה במחלה.
 • רשלנות רפואית בזיהוי מצבים העלולים לסכן את האישה ההרה או העובר (רעלת הריון, סוכרת הריונית, זיהומים ועוד) ומעקב רשלני לנוכח סיכונים אלה.
 • התעלמות מתלונות האישה ההרה או אי נקיטת הבדיקות והטיפול המתאים לנוכח תלונות אלה.
 • אי הגדרת ההריון כהריון בסיכון גבוה ומתן טיפול והתייחסות הולמת.
 • אי התייחסות למדדי הגוף של העובר ולחריגות בהתייחס לממוצע לגיל ההריון (כך למשל באותם מצבים שבהם היקף ראש העובר חורג באופן ניכר מהממוצע לגיל ההריון ומתאים לאבחנה של מיקרוצלפיה עם סיכון גבוה לפיגור שכלי ביילוד וליקויים קשים נוספים).
 • רשלנות בהערכת מצבו של העובר והימנעות מסיום מוקדם יותר של הלידה באותם מצבים שיש עדות למצוקה עוברית (למשל כאשר יש היפרדות שלייה, או היעדר צמיחה של העובר IUGR, חוסר חמצן לעובר ועוד).

 הפיצויים הנפסקים בתביעות רשלנות רפואית בהריון

תביעות רשלנות רפואית בהריו הינן תביעות מורכבות המצריכות ידע וניסיון רב הן לצורך בירור שאלת הרשלנות והן לצורך בירור מלא וממצה של שאלת נזקיו של היילוד וצרכיו המיוחדים.

באותם מקרים שבהם נולד ילד עם מומים מולדים או תסמונת גנטית חמורה, סכומי הפיצויים עשויים להגיע גם למיליוני שקלים, שכן הפיצויים נועדו לספק את מלוא צרכיו של היילוד עד לאריכות ימי חייו ולאפשר את המשך קידומו וקיומו בכבוד חרף המוגבלות הקשה.

לנוכח ההשלכות הנובעות מלידת ילד עם צרכים מיוחדים ומוגבלות תפקודית קשה, מומלץ כי הורים להם נולדו ילדים עם מומים מולדים או מחלה גנטית חמורה יפנו לבירור יסודי בדבר  זכויותיהם עם עורך דין רשלנות רפואית בעל ניסיון בניהול תביעות הולדה בעוולה ורשלנות רפואית בהריון.

לייעוץ ראשוני והערכת סיכויי התביעה ושוויה ניתן לפנות לעו”ד אורי דלאל בטל’: 0544-485312 או בדוא”ל: [email protected].

רשלנות רפואית בניתוח בקע מפשעתי (הרניה)

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

להערכת סיכויי התביעה ושוויה ניתן לפנות לעו”ד אורי דלאל

054-4485312 [email protected]

רשלנות רפואית בהריון

תסמונת אדוארדס

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם תסמונת אדוארדס שלא אובחנה במהלך ההריון, בדקו אפשרות לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון (תביעת הולדה בעוולה).  תסמונת אדוארדס במקרים של תסמונת אדוארדס (טריזומיה 18) ישנו פגם גנטי של שלושה עותקים של כרומוזום 18 במקום שניים.  מרבית העוברים הלוקים בתסמונת מתים במהלך ההריון. לתינוקות שנולדו עם המחלה הקשה...
קרא עוד
רשלנות רפואית בהריון

פיגור שכלי גנטי

במידה ונולד לכם ילד עם פיגור שכלי שמקורו גנטי מומלץ לבדוק אפשרות לתביעת רשלנות רפואית בהריון. להרחבה בנושא מומלץ לקורא את המאמר להלן שכותרתו: פיגור שכלי גנטי.  מהו פיגור שכלי / מוגבלות שכלית התפתחותית? פיגור שכלי הוא מצב של עיכוב בהתפתחות השכלית ביחס לאוכלוסיה הכללית הגורם לתפקוד אינטלקטואלי נמוך מן הממוצע. המושג פיגור שכלי מבטא...
קרא עוד
רשלנות רפואית בהריון

בדיקת NIPT

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם תסמונת גנטית או הפרעה כרומוזומלית ולא נמסר לכם מידע אודות בדיקת NIPT במהלך ההריון, יש מקום לבחון קיומה של עילת תביעת רשלנות רפואית בהריון (הולדה בעוולה).  מהי בדיקת NIPT? בדיקת NIPT (Non Invasive Prenatal Test כלומר בדיקה לא פולשנית טרם הלידה) הינה בדיקת דם שנועדה להעריך את הסיכון...
קרא עוד
רשלנות רפואית בהריון

מחלת SLO פיצויים בגין רשלנות רפואית

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם מחלת SLO (Smith Lemli Opitz) בדקו אפשרות לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון או רשלנות בייעוץ גנטי. מחלת SLO (Smith Lemli Opitz) מחלת SLO הינה מחלה גנטית חמורה בה יש פגם בייצור התקין של הכולסטרול עקב מחסור באנזים DHCR7. החולים במחלת SLO עשויים לסבול מפגיעה רב מערכתית, לרבות...
קרא עוד
רשלנות רפואית בהריון

תסמונת ווקר וורבורג (Walker Warburg)

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם תסמונת ווקר וורבורג Walker Warburg (WWS) בדקו אפשרות לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון או רשלנות בייעוץ גנטי. תסמונת ווקר וורבורג  תסמונת Walker Warburg הינה מחלה תורשתית חמורה מאוד המאופיינת בבעיות בשרירים, מוח ועיניים. בד”כ ניתן להבחין ברפיון שרירים לאחר הלידה, איחור ניכר בהתפתחות השכלית והפרעה קשה בראייה.  ...
קרא עוד
תסמונת קוקיין (Cockayne disease)

תסמונת קוקיין (Cockayne disease)

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם תסמונת קוקיין (Cockayne disease) בדקו אפשרות לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון או רשלנות בייעוץ גנטי. תסמונת קוקיין מחלת קוקיין הינה מחלה תורשתית הפוגעת במספר רב של מערכות ומתאפיינת בבעיות גדילה והפרעות נוירולוגיות עקב נזק למעטפת העצבים במח ובעצבים היקפיים.  סימני המחלה עשויים לכלול פיגור שכלי, ראש קטן...
קרא עוד
חוסר חמצן למוח

חוסר חמצן למוח

במקרים שבהם נגרם חוסר חמצן למוח הדבר עלול להוביל לפגיעה מוחית קשה ובלתי הפיכה ואף לגרום למוות.  במידה והפגיעה המוחית נגרמה כתוצאה מרשלנות של רופא או איש צוות רפואי מומלץ לבחון קיומה של עילת תביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית. חוסר חמצן למוח – פגיעה מוחית קשה חוסר באספקת חמצן למוח עלול לגרום לפגיעה מוחית ואף...
קרא עוד
Call Now Button
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support