לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית - 03-940-5454
לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית - 03-940-5454

מיקרוצפליה היקף ראש קטן – תביעת רשלנות רפואית

Newborn Baby in Mother Hand

במידה ונולד לכם ילד עם מיקרוצפליה, כלומר עם היקף ראש קטן, והדבר לא אובחן במהלך ההריון, ייתכן וקיימת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון.

פעמים רבות, הורים שנולד להם ילד עם מיקרוצפליה כלל לא מודעים לכך שקיימת להם אפשרות תביעה בגין רשלנות רפואית וכי ניתן היה לאתר ממצא זה או לפחות לגלות כי קיים סיכון משמעותי לכך במהלך ההריון.

הטענה העומדת לרוב בבסיס תביעות הולדה בעוולה שעניינן מיקרוצפליה ורשלנות רפואית הינה כי נמנע מן ההורים מידע חיוני, או שלחילופין סופק להם מידע חלקי בלבד או אף שגוי בדבר מצבה של היולדת או העובר, ולכן הם לא היו מודעים לאפשרות שלעובר יש היקף ראש קטן מאוד (מיקרוצפליה) והוא עלול להיוולד עם מוגבלות קשה מאוד ולא יכלו לשקול האם לבצע הפסקת הריון ולמנוע את בואו לעולם של היילוד עם המוגבלות הקשה בה הוא לוקה.

תביעות אלה של רשלנות רפואית במעקב הריון עקב אי גילוי מיקרוצפליה עשויות להסתכם בפיצויים משמעותיים מאוד של מיליוני ש”ח, כפי שיוסבר בהמשך המאמר.

מהי מיקרוצפליה ?

מיקרוצפליה מוגדרת כהיקף ראש הקטן במספר סטיות תקן מהנורמה לפי מין וגיל. מיקרוצפליה מלווה במיקרואנצפליה – מוח קטן. ככל שהיקף הראש רחוק יותר מהממוצע יש סיכון גבוה יותר לפגיעה התפתחותית. קיום מיקרוצפליה של פחות מ- -3SD הוא ממצא המעיד על פרוגנוזה גרועה.

לכן, באותם מצבים שבהם מאובחן היקף ראש קטן במהלך ההריון יש חשיבות רבה למדידות היקף הראש (HC) והשוואתם בהתאם לעקומות המקובלות לצורך בחינת מידת הסטייה של היקף הראש של העובר הנבדק לעומת המקובל בהתאם לשבוע ההריון. במידה שקיימת חריגה יש להפנות לבירור מעמיק ומסודר.

מקובל לחלק מיקרוצפליה בהתאם לסוגיה השונים: מיקרוצפליה ראשונית, משנית וסינדרומטית.

מיקרוצפליה מולדת ראשונית מוגדרת כאשר מאובחנת מיקרוצפליה כממצא בודד ללא מומים אחרים -Primary Microcephaly . כיום ידועות תסמונות רבות של מיקרוצפליה ראשונית שהגן שלהן זוהה ובהן בנוסף להיקף הראש הקטן הפרעה בגדילה תוך רחמית. מיקרוצפליה ראשונית הינה מחלה גנטית העוברת בדרך כלל בתורשה אוטוזומלית-רצסיבית.

מיקרוצפליה מולדת משנית (Secondary microcephaly) הינה תוצאה של פגיעה מוחית בעקבות מאורע שקרה במהלך ההיריון כגון זהום תוך רחמי, חשיפה לרעלים, הפרעה בהספקת הדם דרך השליה, Maternal phenylketonuria, מאורע וסקולרי לעובר, תת-תזונה או חשיפה לסמים ועוד.

מיקרוצפליה סינדרומטית מלווה במומים נוספים או סימנים דיסמורפיים מסיבה גנטית. לכל הילדים יהיה פיגור שכלי אך בדרגות שונות בהתאם לתסמונת ומידת סטיית היקף הראש מהעקומה התקינה.

ילד מצייר

האם ניתן לגלות מיקרוצפליה בהריון ? אבחון היקף ראש קטן לעובר באולטרסאונד

ניתן לאבחן מיקרוצפליה בהריון בבדיקות אולטרסאונד במהלך ההריון. לכן במידה והרופאים אשר מנהלים את מעקב ההריון לא נותנים את דעתם לירידה משמעותית בהיקף הראש של העובר במהלך ההריון ועקב כך לא חושדים ולא פועלים לבירור לשם הסרת החשד למיקרוצפליה ייתכן וקיימת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון (הולדה בעוולה).

כמו כן, פעמים רבות לצד האבחנה של היקף ראש קטן מאוד עשויים להיות ממצאים נוספים, כגון: מומים נוספים במוח או באיברים אחרים בגוף העובר, ממצאים בבדיקות גנטיות המצביעים על תסמונת גנטית, עדות למחלה תורשתית במשפחה ועוד.

הבירור במקרה של מיקרוצפליה או חשד למיקרוצפליה בהריון

יש המתייחסים למיקרוצפליה עוברית בהריון כאשר יש הפרש של שתי סטיות תקן ויש המתייחסים לשלוש סטיות תקן מהממוצע לגיל ההריון, אולם מכל מקום, גם הפרש של שתי סטיות תקן אמור לעורר חשד למיקרוצפליה ומצדיק המשך מעקב ובירור יסודי.

כאשר היקף הראש במהלך בדיקות האולטרסאונד בהריון נמדד כמינוס 2 סטיות תקן או פחות מכך צריכים להינקט, בין היתר הפעולות הבאות כולן
או חלקן: אישור גיל ההריון (בהעדר אישור גיל הריון הייעוץ עלול להיות לא מדויק), ביצוע סקירה מכוונת למח העובר ולחיפוש מומים נוספים נלווים בעובר,
הערכת מגמת הגדילה של ראש העובר בהשוואה לבדיקות קודמות, הפנייה לייעוץ גנטי ונוירולוגי, בירור זיהום תוך רחמי סרולוגיות STORCH, מעקב סונוגראפי (בדיקות אולטרסאונד) לעיתים קרובות עם התייחסות להיקף הראש, בדיקת MRI למח העובר, אקו-לב עובר ועוד.

בכל מקרה כאשר עולה החשד בהיריון למיקרוצפליה , הפרוגנוזה מבחינה התפתחותית עשויה להיות גרועה וליילוד עשוי להיות פיגור שכלי בדרגות שונות.
במקרים אלה יש להפנות את ההורים לייעוץ גנטי ובירור נוסף כפי שצוין לעיל בעקבות הממצא של הקף ראש קטן בצורה משמעותית בעובר תוך יידוע
ההורים כי קיים סיכון למוגבלות ביילוד לרבות פיגור שכלי וכי הם רשאים לפנות לוועדה להפסקת הריון (גם בשלבי היריון מתקדמים).

מיקרוצפליה רשלנות רפואית

במידה וניתן היה לאבחן כי לעובר היקף ראש קטן מאוד במהלך ההריון אולם עקב רשלנות או מחדלי הרופאים במהלך ההריון לא נעשתה אבחנה זו ולא נמסר המידע המתאים להורים ועקב כך נולד יילוד עם מיקרוצפליה ופגיעה משמעותית ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית.

גם כאשר הועלה חשד למיקרוצפליה אולם לא בוצע הבירור המקיף והמלא או שההורים לא הופנו לייעוץ גנטי או שלא נמסר להם מה המשמעות
והפרוגנוזה בנסיבות המקרה ייתכן וקיימת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית. כך לדוגמא במקרים שבהם לא נמדד היקף ראש העובר בבדיקות
אולטרסאונד במהלך ההריון, או כאשר לא ניתנה התייחסות מתאימה לתוצאות הבדיקות. דוגמא נוספת היא אי הפניית האישה ההרה
לביצוע הבירור המתחייב במקרים של חשד למיקרוצפליה כפי שצוין לעיל ועוד.
בכל אותם מקרים שבהם נולד יילוד עם מיקרוצפליה מומלץ לבחון קיומה של עילת תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון.

פיצויים במקרים של תביעות רשלנות רפואית

במקרה שבו יוכח כי נולד ילד עם מיקרוצפליה כתוצאה מרשלנות רפואית (הולדה בעוולה) ייפסקו פיצויים משמעותיים מאוד העשויים להגיע למיליוני ש”ח.
יש לזכור כמובן כי הפיצוי הכספי בתביעות אלה של רשלנות רפואית עקב אי גילוי מיקרוצפליה  אינו בבחינת מתן פרס והוא לא יוכל כמובן להחזיר את
הגלגל לאחור, אך הוא יוכל לאפשר למשפחה להמשיך את התהליך המורכב של שיקום הילד ושילובו תוך הבטחת מלוא צרכיו המיוחדים עד
לאריכות ימי חייו ותוך מתן איכות חיים מירבית לילד ומשפחתו.

הפיצויים עשויים לכלול פיצוי כספי המבטא את הפגיעה בכושר ההשתכרות של הילד בעתיד והצורך של ההורים לתמוך בו ולכלכל אותו
גם לאחר בגרותו, פיצויים בגין עזרת צד ג’ (הוצאות מטפל אישי), הוצאות רפואיות, טיפולים רפואיים ופארארפואיים, הוצאות נסיעות, אביזרים
מיוחדים ואביזרי שיקום, ציוד רפואי, עזרה במשק הבית, מסגרות חינוך מיוחדות, הפסדי שכר של ההורים, כאב וסבל, פגיעה בהנאות החיים
ופגיעה באוטונומיה ועוד.
על כן, מומלץ לכל הורה לילד עם מיקרוצפליה, לברר קיומה של עילת תביעה בגין רשלנות רפואית במהלך ההריון.

ניסיון משרדנו בתביעות רשלנות רפואית במקרים של מיקרוצפליה

משרדנו בעל ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית, לרבות רשלנות רפואית בהריון ורשלנות רפואית בלידה. משרדנו מייצג משפחות רבות לילדים עם צרכים מיוחדים, וניהל מספר תביעות מורכבות שעניינן לידת ילדים עם מיקרוצפליה שלא אותה במהלך ההריון.

כך לדוגמא רק לאחרונה, משרדנו ייצג משפחה לילדה מקסימה הלוקה בפיגור שכלי בינוני ואשר אובחנה רק לאחר לידתה עם מיקרוצפליה. בבירור מעמיק של תיק מעקב ההריון נמצא כי חרף העובדה שהיו מדידות שהצביעו על היקף ראש קטן מאוד במהלך ההריון, הרופאים  התמקדו בעיכוב הכללי בהתפתחות העובר (אבחנו IUGR) אך לא התייחסו לממצא הספציפי של הראש, לא המשיכו את הבירור הספציפי הנדרש וכלל לא יידעו את ההורים בדבר הממצאים והסיכון הכרוך בכך. משרדנו נעזר בחוות דעת של מומחים בגניקולגיה ומיילדות, מומחה לנוירולוגיית ילדים ומומחה לגנטיקה. התביעה הסתיימה בפשרה אשר קיבלה תוקף של פסק דין לפיו המשפחה פוצתה בסך כולל של 3,750,000 ₪ וזאת בנוסף לקצבאות שהילדה קיבלה ותמשיך לקבל מביטוח לאומי (אשר הוערכו בכ-2 מיליון ₪).

משרדנו צבר ידע וניסיון רב במהלך השנים בניהול תביעות הולדה בעוולה וייצוג משפחות לילדים עם מחלות גנטיות, תסמונות גנטיות מומים מולדים וילדים עם מוגבלות מלידה. משרדנו מייצג משפחות מכל רחבי הארץ בתביעות רשלנות רפואית ונעזר במומחים רפואיים בכירים לצורך ביסוס התביעה והוכחתה.

logo-ori-dalal-law-blue-1

להערכת סיכויי התביעה ושוויה ניתן לפנות לעו”ד מומחה לרשלנות רפואית אורי דלאל בטל’: 0544-485312 או בדוא”ל: rashlanut1@gmail.com.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support