לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית - 03-940-5454
לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית - 03-940-5454

רשלנות רפואית בניתוח חוט שדרה

פיצוי בסך של מיליוני ש”ח בגין רשלנות רפואית בניתוח חוט שדרה

בית המשפט המחוזי קיבל תביעת רשלנות רפואית, שהוגשה על ידי משרדנו, בגין רשלנות בניתוח בחוט השדרה וחייב את המדינה לפצות את מרשנו, בסך כולל של כ-2,500,000 ₪ ובנוסף קיבל ויקבל מרשנו קצבאות מביטוח לאומי בסך של כ-2,300,000 ₪.

משרדנו הגיש תביעה עקב רשלנות רפואית בניתוח לכריתת ליפומה (מעין גידול שפיר) בחוט השדרה. הניתוח בוצע במרכז רפואי שיבא בתל השומר בשנת 2004.

לפני הניתוח, ההערכה היתה כי מדובר בגידול לא ידוע מחוץ לחוט השדרה בעוד שבמהלך הניתוח התברר כי מדובר בליפומה תוך מדורלית, כלומר בתוך חוט השדרה. למרות זאת, המנתח החליט על דעת עצמו לפתוח את רקמת הפיא, הרקמה הפנימית של חוט השדרה ולהמשיך בכריתת הליפומה.

במהלך ניהול התביעה הוגשו חוות דעת של מומחים בתחום הנוירוכירורגיה וכן בתחום של רפואה שיקומית כאשר מומחים אלה נחקרו ארוכות בנוגע לחוות הדעת מטמעם.

הרופא המנתח (מנהל מחלקת נוירוכירורגיה בתל השומר) ניסה לטעון כי בניגוד לרישומים בתיק הרפואי, הגידול לא היה בתוך חוט השדרה אלא פרץ ממנו והיה בחלקו הגדול מחוץ לחוט השדרה, אולם בית המשפט  דחה לחלוטין את גרסת המנתח בקובעו כי “אין לה אחיזה בדו”ח הניתוח והיא סותרת את שורת הממצאים בו”. בית המשפט דחה גם את טענת המנתח כי הוא לא ביצע את פעולת פתיחת חוט השדרה ואת טענתו כי כנראה מדובר ב”טעות סופר” בדו”ח הניתוח. בפסק הדין נקבע כי טענות אלה אינן עולות בקנה אחד עם דו”ח הניתוח ואף עומדות בסתירה לפעולות המתוארות בו.

ניתוח גב

לפיכך, קבע בית המשפט כי הליפומה היתה בתוך חוט השדרה, מוקפת במעטפת הפנימית של חוט השדרה ולא פרצה ממנו, המנתח חתך את רקמת הפיא כדי להוציא את הגידול וערך ניתוח להוצאת גידול בתוך חוט השדרה, כך שבעצם הניתוח שינה את פניו – בעוד שמרשנו נכנס לניתוח להוצאת גידול תוך דוראלי (המעטפת החיצונית) מחוץ לחוט השדרה בוצע בו בסוף ניתוח להוצאת גידול בתוך חוט השדרה.

בית המשפט קיבל את טענותינו כי המנתח התרשל בכך שביצע את הניתוח בחוט השדרה ללא שימוש בניטור סנסורי (ניטור תוך ניתוחי) אשר היה מעניק מעטפת בטיחות, מזהיר מפני נזק פוטנציאלי לחוט השדרה ומסייע בצמצום נזק פוטנציאלי למנותח בעתק הניתוח. לפיכך, קבע בית המשפט באופן נחרץ כי המנתח סטה מחובת הזהירות שעה שלא השתמש בניטור סנסורי בניתוח תוך מדולרי, ניטור היה זמין, עמד לרשותו ואשר עשוי היה להתריע מפני נזק לחוט השדרה.

בית המשפט קיבל גם את טענותינו כי המנתח הרשל בכך שהיה עליו להסתפק בכריתת החלקים השומניים של הגידול אשר היו מרוחקים באופן יחסי מחוט השדרה אך הוא ברשלנותו המשיך וכרת גם את הרקמה הפיברוטית אשר בגבול חוט השדרה וכתוצאה מכך פגע ברקמת חוט השדרה. בפסק הדין נקבע כי כריתת הרקמה הפיברוטית מהווה סטייה מפרקטיקה רפואית מקובלת, כאשר גם המנתח עצמו ידע שעליו להיזהר ולעצור את ניתוח בהגיעו לאותה רקמה פיברוטית הצמודה לחוט השדרה,  ועל כן יש לקבל את טענות התובע כי המנתח התרשל בביצוע פעולה זו.

בית המשפט קיבל את מלוא טענות התובע בדבר הפרת חובת הגילוי והיעדר הסכמה מדעת שעה שלא ניתנה הסכמה מדעת מצידו של התובע לביצוע הניתוח ולהיקפו, כאשר הוא חתם על הסכמה לניתוח להוצאת גידול תוך דורלי בעוד שבפועל מדובר בליפומה תוך מדולרית. בית המשפט קבע כי ברור בנסיבות אלה התובע לא קיבל את מלוא המידע הרלוואנטי הנדרש לניתוח שכזה. בית המשפט אף קבע במפורש כי הוא מאמין לעדות התובע כי בשיחה עם המנתח הבהיר לו האחרון כי אין בכוונתו להתקרב לחוט השדרה וכי נתון זה היה קרדינלי לתובע בקבלת ההחלטה על ביצוע הניתוח. קיים הבדל מהותי בין ניתוח ליפומה תוך דוראלית לבין ניתוח ליפומה תוך מדולרית, בפרט בכל הקשור לקרבה לחוט השדרה ומידע על ניתוח שכזה, מהלך הניתוח, סיכוייו וסיכוניו לא נמסר לתובע. גם לא הוסבר לו על אפשרות הניטור ויתרונותיו.

לפיכך, נוכח ההבדל המהותי בין שני הניתוחים ונוכח העובדה כי מדובר בניתוח נדיר, כשהמנתח אישר כי ביצע ניתוח אחד בלבד של ליפומה בחוט השדרה לפני הניתוח נשוא התביעה, היה מקום לקבל הסכמה מפורשת של התובע, כאשר בית המשפט נתן “אמון מלא” בעדות התובע כי בנסיבות המקרה לא היה מסכים לביצוע הניתוח אצל המנתח ככל שהיה נמסר לו כל המידע הרלוואנטי ולא היה מסכים לביצוע כריתה של הליפומה ללא שימוש בניטור.

בית המשפט אף קיבל את טענות התביעה כי, בכל מקרה, בנסיבות המקרה עבר נטל השכנוע לנתבעת להוכיח כי ההחמרה במצבו של התובע אינה קשורה לרשלנות המנתח והיא לא הצליחה להרים נטל זה.

בית המשפט קבע כי מצבו של התובע הוחמר בצורה משמעותית מאוד כתוצאה מאותה רשלנות רפואית כשבעקבות הניתוח הרשלני הוא זקוק לכסא גלגלים, אינו שולט על סוגריו, סובל מהפרעות בתחום המיני, פגיעה במערכת הסימפטטית ועוד. לתובע נפסקו פיצויים בגין הפסד השתכרות והפסדי פנסיה, עזרת הזולת, הוצאות נסיעה וניידות, התאמת דיור, הוצאות רפואיות, טיפולים רפואיים וטיפולים פארארפואיים, אביזרי שיקום, הוצאות מוגברות בגין מיזוג וכביסה ופיצוי בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים.

במידה ונגרם לכם נזק כתוצאה מרשלנות רפואית מומלץ לפנות לעורך דין רשלנות רפואית לצורך בירור עילת תביעה אפשרית ומתן הסבר אודות התהליך וסיכוייו.

משרד עורכי דין אורי דלאל עוסק בתחום הרשלנות הרפואית בכל תחומי הרפואה. ניתן לפנות אלינו לצורך ייעוץ, הערכת סיכויי התביעה ושוויה לטל’: 0544485312 או בדוא”ל: [email protected].

רשלנות רפואית בהריון

תסמונת אדוארדס

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם תסמונת אדוארדס שלא אובחנה במהלך ההריון, בדקו אפשרות לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון (תביעת הולדה בעוולה).  תסמונת אדוארדס במקרים של תסמונת אדוארדס (טריזומיה 18) ישנו פגם גנטי של שלושה עותקים של כרומוזום 18 במקום שניים.  מרבית העוברים הלוקים בתסמונת מתים במהלך ההריון. לתינוקות שנולדו עם המחלה הקשה...
קרא עוד
רשלנות רפואית בהריון

פיגור שכלי גנטי

במידה ונולד לכם ילד עם פיגור שכלי שמקורו גנטי מומלץ לבדוק אפשרות לתביעת רשלנות רפואית בהריון. להרחבה בנושא מומלץ לקורא את המאמר להלן שכותרתו: פיגור שכלי גנטי.  מהו פיגור שכלי / מוגבלות שכלית התפתחותית? פיגור שכלי הוא מצב של עיכוב בהתפתחות השכלית ביחס לאוכלוסיה הכללית הגורם לתפקוד אינטלקטואלי נמוך מן הממוצע. המושג פיגור שכלי מבטא...
קרא עוד
רשלנות רפואית בהריון

בדיקת NIPT

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם תסמונת גנטית או הפרעה כרומוזומלית ולא נמסר לכם מידע אודות בדיקת NIPT במהלך ההריון, יש מקום לבחון קיומה של עילת תביעת רשלנות רפואית בהריון (הולדה בעוולה).  מהי בדיקת NIPT? בדיקת NIPT (Non Invasive Prenatal Test כלומר בדיקה לא פולשנית טרם הלידה) הינה בדיקת דם שנועדה להעריך את הסיכון...
קרא עוד
רשלנות רפואית בהריון

מחלת SLO פיצויים בגין רשלנות רפואית

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם מחלת SLO (Smith Lemli Opitz) בדקו אפשרות לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון או רשלנות בייעוץ גנטי. מחלת SLO (Smith Lemli Opitz) מחלת SLO הינה מחלה גנטית חמורה בה יש פגם בייצור התקין של הכולסטרול עקב מחסור באנזים DHCR7. החולים במחלת SLO עשויים לסבול מפגיעה רב מערכתית, לרבות...
קרא עוד
רשלנות רפואית בהריון

תסמונת ווקר וורבורג (Walker Warburg)

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם תסמונת ווקר וורבורג Walker Warburg (WWS) בדקו אפשרות לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון או רשלנות בייעוץ גנטי. תסמונת ווקר וורבורג  תסמונת Walker Warburg הינה מחלה תורשתית חמורה מאוד המאופיינת בבעיות בשרירים, מוח ועיניים. בד”כ ניתן להבחין ברפיון שרירים לאחר הלידה, איחור ניכר בהתפתחות השכלית והפרעה קשה בראייה.  ...
קרא עוד
תסמונת קוקיין (Cockayne disease)

תסמונת קוקיין (Cockayne disease)

במידה ונולד לכם ילד או ילדה עם תסמונת קוקיין (Cockayne disease) בדקו אפשרות לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון או רשלנות בייעוץ גנטי. תסמונת קוקיין מחלת קוקיין הינה מחלה תורשתית הפוגעת במספר רב של מערכות ומתאפיינת בבעיות גדילה והפרעות נוירולוגיות עקב נזק למעטפת העצבים במח ובעצבים היקפיים.  סימני המחלה עשויים לכלול פיגור שכלי, ראש קטן...
קרא עוד
חוסר חמצן למוח

חוסר חמצן למוח

במקרים שבהם נגרם חוסר חמצן למוח הדבר עלול להוביל לפגיעה מוחית קשה ובלתי הפיכה ואף לגרום למוות.  במידה והפגיעה המוחית נגרמה כתוצאה מרשלנות של רופא או איש צוות רפואי מומלץ לבחון קיומה של עילת תביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית. חוסר חמצן למוח – פגיעה מוחית קשה חוסר באספקת חמצן למוח עלול לגרום לפגיעה מוחית ואף...
קרא עוד
רשלנות רפואית בניתוח בקע מפשעתי (הרניה)

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

להערכת סיכויי התביעה ושוויה ניתן לפנות לעו”ד אורי דלאל

054-4485312 [email protected]

Call Now Button
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support